Thursday, September 30, 2010

မန္ - Mp3
အသိင
လ်းေခတ္ 
အဟံင္
အနာဂတ္
၀န္၀န္
မန္ေခ်တ္သုိ၀္
မိေဍာင္ထ၀္ (ညိဳညိဳစန္း)
ျဇဟာန္မန္
မန္ဆာန္
ပဥၹ၀ီ
သပၸဲါ - ယ၀္ဂြံပိုင္

No comments:

Post a Comment

ေမးခ်င္တာရွိရင္ေအာက္မွာေရးၾကပါေနာ္
ကၽြန္ေတာ္သိတေလာက္ေျပာျပပါ့မယ္
တတ္တေလာက္သင္ေပးပါ့မယ္